08:45 10/04/2008

OECD: Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng tích cực

N.Hạnh

OECD nhận định, kinh tế Nhật Bản có thể tăng trưởng 1,6% năm 2008 và 1,8% năm 2009, so với mức ước đạt 2,1% năm 2007

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nhận định, kinh tế Nhật Bản có thể tăng trưởng 1,6% năm 2008 và 1,8% năm 2009, so với mức ước đạt 2,1% năm 2007.

OECD cho rằng nền kinh tế Nhật Bản sẽ đạt tốc độ tăng trưởng tích cực trong năm 2008 và 2009, đồng thời hạ dự báo về nguy cơ suy thoái của nền kinh tế lớn nhất châu Á này trước tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Theo OECD, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cần duy trì lãi suất ở mức thấp để giúp nền kinh tế có thể tiếp tục đà hồi phục sau giai đoạn giảm sút kéo dài một thập kỷ, do sức ép lạm phát vẫn còn kéo dài.

Ngoài ra, đầu tư doanh nghiệp sẽ dẫn đầu trong việc đóng góp vào mức tăng GDP và tăng trưởng xuất khẩu sẽ tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động kinh tế năm 2008 và 2009.