23:30 11/09/2014

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh làm Vụ trưởng Vụ quản lý Ngoại hối

An Thơ

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối cho ông Nguyễn Ngọc Cảnh.<br>
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối cho ông Nguyễn Ngọc Cảnh.<br>
Ngày 11/9, Ngân hàng Nhà nước đã công bố và trao quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Hàm Vụ trưởng, Trợ lý Thống đốc, giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Ngọc Cảnh là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ông Cảnh tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế Trường đại học Birmingham, Vương quốc Anh. Trước khi nhận công tác tại Ngân hàng Nhà nước, ông Cảnh có 11 năm đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Từ năm 2012, ông Cảnh công tác tại Ngân hàng Nhà nước với chức vụ Trợ lý Thống đốc.

Một nguồn tin không chính thức cho biết, ông Nguyễn Quang Huy, người vừa thôi giữ chức Vụ trưởng vụ Quản lý Ngoại hối, sẽ được điều động sang giữ chức vụ Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Quyết định bổ nhiệm ông Huy có thể sẽ được Ngân hàng Nhà nước công bố vào tuần tới.