15:54 14/03/2019

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn xuất hiện sau tin xin từ chức tổng giám đốc Petro Vietnam

Bạch Huệ

Ngày 14/3, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đã xuất hiện tại Hội nghị triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2019

Ông Sơn xuất hiện trong cuộc họp hôm nay 14/3
Ông Sơn xuất hiện trong cuộc họp hôm nay 14/3

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn xuất hiện đúng lúc tin tức từ chức Tổng giám đốc Petro Vietnam được xác nhận. Cụ thể, ông Sơn đã có đơn từ chức lên Hội đồng quản trị Petro Vietnam và đã được phê duyệt. Tuy nhiên, quyết định từ chức của ông Sơn có được chấp nhận hay không phụ thuộc vào Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Thủ tướng Chính phủ. 

Ông Sơn đóng vai trò chủ trì hội nghị hôm nay, nội dung tập trung về khai thác, thăm dò dầu khí năm 2018, từ đó nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm và cùng nhau đưa những giải pháp cụ thể để triển khai và thực hiện thành công kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2019, cũng như định hướng nhiệm vụ mục tiêu trọng tâm đảm bảo hoàn thành kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí trong những năm tiếp theo.

Năm 2018, sản lượng khai thác của Petro Vietnam đạt 12,34 triệu tấn quy dầu. Giai đoạn 2019 - 2020, tập đoàn đặt mục tiêu khai thác 10-15 triệu tấn quy dầu/năm. 

Hội nghị cũng đưa ra vấn đề sản lượng khai thác tại các mỏ hiện đang suy giảm khá nhanh, phần lớn các mỏ đã phát hiện là các mỏ nhỏ. Vì vậy việc tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò để gia tăng trữ lượng đưa vào phát triển khai thác với mục tiêu duy trì sản lượng dầu khí trong nước là yếu tố rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững. 

Vấn đề cấp bách trên đặt ra nhu cầu  sớm xem xét sửa đổi luật Dầu khí theo hướng khuyến khích, thu hút đầu tư trong điều kiện tiềm năng dầu khí còn lại hạn chế, hoạt động tìm kiếm, thăm dò rủi ro...

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn làm việc trong ngành dầu khí từ năm 1987 và trải qua nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên thuộc Petro Vietnam như Phó tổng giám đốc Vietsovpetro kiêm Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Vietsovpetro…

Từ tháng 7/2009 - 2/2012, ông Sơn giữ vị trí Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), sau đó làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam kiêm thành viên Hội đồng quản trị.

Từ tháng 3/2016, ông Sơn được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Petro Vietnam. Thời điểm năm 2017 khi Chủ tịch Petro Vietnam Nguyễn Quốc Khánh bị bắt, ông Sơn đã kiêm nghiệm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Petro Vietnam.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn (57 tuổi) là thạc sĩ công nghệ hệ thống, kỹ sư chuyên ngành công nghệ khai thác dầu khí, tốt nghiệp Trường Đại học Hoá dầu Bacu (Cộng hoà Azerbaijan thuộc Liên Xô cũ).