15:59 28/10/2010

Ông Phạm Quang Nghị tái đắc cử Bí thư Hà Nội

ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa 14 tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 15

Ông Phạm Quang Nghị đã trải qua nhiều chức vụ như Phó ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin...
Ông Phạm Quang Nghị đã trải qua nhiều chức vụ như Phó ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin...
Sáng 28/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015, đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 75 ủy viên.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 đã tín nhiệm bầu ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa 14 tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 15.

Ông Phạm Quang Nghị sinh năm 1949 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, khoa Lịch sử, và bảo vệ luận án tiến sĩ Triết học tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Liên Xô. Ông đã trải qua nhiều chức vụ như Phó ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin...

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, ông Phạm Quang Nghị được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Ngày 28/7/2006, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các vị nguyên là Phó bí thư Thành ủy khóa 14 cũng đã được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy khóa 15, gồm ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Công Soái và Tưởng Phi Chiến.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XV cũng đã bầu Ban thường vụ Thành ủy gồm 17 ủy viên, trong đó có 4 ủy viên là Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gồm: Ngô Thị Thanh Hằng, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Huy Tưởng.

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 15 ủy viên. Ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 14 tiếp tục giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 15.

(TTXVN)