20:19 21/01/2015

Ông Phan Đình Trạc sẽ điều hành Ban Nội chính Trung ương

P.V

Ông Phan Đình Trạc sẽ điều hành công việc của Ban Nội chính Trung ương và của Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được uỷ quyền

Sinh năm 1958, ông Trạc là đại biểu Quốc hội, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. <br>
Sinh năm 1958, ông Trạc là đại biểu Quốc hội, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. <br>
Hôm 21/1, trang thông tin của Ban Nội chính Trung ương đã công bố văn bản số 1458-CV/BNCTW, ban hành hôm 16/1, thông báo việc phân công ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban làm nhiệm vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Văn bản này cho biết, việc phân công này được thực hiện theo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư và trên cơ sở ý kiến của ông Nguyễn Bá Thanh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Hiện tại, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, đang nghỉ chữa bệnh ở Đà Nẵng.

Với trách nhiệm mới, ông Phan Đình Trạc sẽ điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính Trung ương và của Trưởng ban Nguyễn Bá Thanh khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được uỷ quyền.

Sinh năm 1958, ông Trạc là đại biểu Quốc hội, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng 11.

Từ tháng 1/2013, ông được điều động làm Phó ban Nội chính Trung ương.