08:06 30/07/2012

PACE mở chương trình đào tạo giám đốc nhân sự

Trường Doanh Nhân PACE

"Con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp"

Trường Doanh Nhân PACE, Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, quận 1, Tp. HCM.
Trường Doanh Nhân PACE, Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, quận 1, Tp. HCM.
Người ta thường nói: "Con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp". Thế thì, tại sao doanh nghiệp nào cũng có "tài sản quý giá nhất" nhưng lại có doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp yếu; có doanh nghiệp phát triển bền vững, doanh nghiệp luôn gặp khốn khó? Điều gì đã tạo nên sự khác biệt này?

Câu hỏi trên là một trong nhiều nỗi trăn trở, liên quan đến nhân vật quan trọng gắn liền với "tài sản quý giá nhất" của doanh nghiệp, đó chính là: giám đốc nhân sự (Chief Human Resources Officer - CHRO).

Với quan điểm: “CHRO không chỉ là một chức vụ to trong công ty, mà còn là một nghề chuyên nghiệp trong xã hội, một nghề đòi hỏi phải được đào tạo một cách bài bản và có hệ thống thì mới có thể thành công”, các chuyên gia của PACE đã nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình đào tạo “giám đốc nhân sự”.

Chương trình này được triển khai nhằm "góp phần xác lập và phát triển một nghề nghiệp về nhân sự và quản trị nhân sự cho ngành quản trị nhân sự tại Việt Nam".

Qua chương trình đào tạo CHRO của PACE, ngoài những nội dung quan trọng như: Chân dung CHRO; Chiến lược nguồn nhân lực; Tổ chức bộ phận nhân sự; Tuyển dụng và bổ dụng; Đánh giá nhân sự; Đào tạo và phát triển; Văn hóa doanh nghiệp; Lương và chế độ đãi ngộ; Pháp luật lao động;… người tham dự còn được trang bị hệ thống lý luận nền tảng về quản trị cuộc đời, tham gia các buổi đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia nhân sự hàng đầu trong nước và quốc tế.

Chương trình đào tạo tiếp theo sẽ được khai giảng vào ngày 21/8/2012, học tối thứ 3-5 trong khoảng 4 tháng liên tục, tại trụ sở chính của PACE.

* Thông tin chi tiết:

Bộ phận Tư vấn đào tạo - Tòa nhà PACE, 341 Nguyễn Trãi, quận 1, Tp.HCM
Tel: (08) 38 370208; Fax: (08) 54041173
E-mail: info@PACE.edu.vn
Website: http://www.pace.edu.vn/vn/index.aspx