09:21 16/07/2008

Phát hành cổ phiếu đang được thắt chặt

T.Uyên

Hoạt động phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn mới đã và đang được siết chặt theo chỉ thị của Thủ tướng

Sacombank vừa có văn bản gửi các cổ đông xin ý kiến về việc thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2008.
Sacombank vừa có văn bản gửi các cổ đông xin ý kiến về việc thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2008.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã giải quyết khó khăn trong việc tìm nguồn vốn để hoat động bằng cách phát hành thêm cổ phiếu.

Việc phát hành này, vô hình chung đã làm cho thị trường bị “bội thực”, kéo thị trường sụt giảm sâu trong 6 tháng đầu năm.

Thời gian gần đây, hoạt động phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn mới đã và đang được siết chặt theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tăng cường các biện pháp quản lý để phát triển bền vững thị trường chứng khoán.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có văn bản gửi các cổ đông xin ý kiến về việc thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2008. Cụ thể, Sacombank sẽ hủy kế hoạch phát hành thêm 932 tỷ đồng cổ phiếu để tăng vốn trong năm 2008, trong đó phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (20%/vốn cổ phần), hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ cốt cán của Ngân hàng (3.000.000 cổ phần), hủy kế hoạch phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài (1.285.714 cổ phần). Và Sacombank chỉ được phát hành cổ phiếu để trả 15% cổ tức (theo tỷ lệ 20:3).

Trước đó, một ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng không được chấp thuận cho phát hành trên 50 tỷ đồng cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên, chỉ được phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Không những thế, nhiều công ty niêm yết cũng đã thông báo ngưng phát hành cổ phiếu tăng vốn vì thị trường không thuận lợi.

Mới đây, tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên, những người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cũng đã không đồng ý với phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ thị trường chứng khoán vì sợ pha loãng cổ phiếu, ảnh hưởng đến công ty nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung...

Việc thắt chặt phát hành cổ phiếu trong giai đoạn trước mắt là một tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng nên xem xét một cách cụ thể tình hình từng doanh nghiệp, chấp thuận với những trường hợp thật cần thiết và có phương án sử dụng vốn huy động thêm một cách hiệu quả, tránh đẩy doanh nghiệp vào tình trạng thiếu vốn hoạt động dẫn đến phá sản.