14:43 15/07/2016

Phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 8 tỉnh thành

Bảo Quyên

Hầu hết chủ tịch và phó chủ tịch UBND các tỉnh thành nhiệm kỳ 2011 - 2016 đều tái cử nhiệm kỳ mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lạng Sơn, Bình Dương, Thừa Thiên - Huế, Hưng Yên, Kon Tum, Bạc Liêu và Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đối với thành phố Hải Phòng, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối vớ ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Với tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu các Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lý Vinh Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Với tỉnh Bình Dương, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Thanh Liêm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Hùng Dũng, ông Trần Thanh Liêm và ông Đặng Minh Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đối với tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Cao, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Ngọc Thọ; ông Nguyễn Dung, ông Nguyễn Văn Phương và ông Đinh Khắc Đính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Với tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Ngọc Quỳnh, ông Nguyễn Duy Hưng ông Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Với tỉnh Kon Tum, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hữu Hải, ông Lại Xuân Lâm, bà Trần Thị Nga, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Với tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Thành Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Vương Phương Nam, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đức Long, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Huy Hậu, ông Nguyễn Văn Thành, bà Vũ Thị Thu Thủy, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.