10:27 02/07/2016

Thủ tướng phê chuẩn hàng loạt chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh

Ngô Trang

Nhân sự lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Phú Thọ, Quảng Nam... chính thức được Thủ tướng phê chuẩn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.<br>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND một số tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, với tỉnh Sơn La, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Cầm Ngọc Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: bà Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Lò Minh Hùng, ông Nguyễn Quốc Khánh, ông Bùi Đức Hải, ông Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011- 2016.

Với tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: ông Bùi Văn Cửu, ông Bùi Văn Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Nguyễn Văn Chương, ông Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011- 2016.

Trước đó, với tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Bùi Minh Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: ông Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ.

Với tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Đinh Văn Điến, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011- 2016.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: ông Tống Quang Thìn và ông Đinh Chung Phụng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011- 2016.

Đối với tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ mới với ông Đinh Văn Thu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Lê Trí Thanh, ông Trần Đình Tùng và ông Lê Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016.

Với tỉnh Phú Yên, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016- 2021 với ông Hoàng Văn Trà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: ông Nguyễn Chí Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011- 2016; ông Trần Hữu Thế, nguyên Bí thư Thị ủy Sông Cầu.