08:27 13/07/2016

Phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 7 tỉnh thành

Ngô Trang

Đến thời điểm này Thủ tướng đã phê chuẩn lãnh đạo của 38 tỉnh thành phố trên cả nước

Thêm 7 tỉnh, thành phố được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch và phó chủ tịch UBND.<br>
Thêm 7 tỉnh, thành phố được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch và phó chủ tịch UBND.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND 7 tỉnh, thành phố là Tuyên Quang, Cần Thơ, Gia Lai, Lai Châu, Thái Bình, Bình Thuận và Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Minh Huấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Nguyễn Đình Quang, ông Trần Ngọc Thực, ông Nguyễn Hải Anh, bà Lê Thị Kim Dung.

Đối với thành phố Cần Thơ, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Thành Thống, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Lê Văn Tâm và ông Đào Anh Dũng, ông Nguyễn Thanh Dũng, bà Võ Thị Hồng Ánh và ông Trương Quang Hoài Nam.

Với tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Ngọc Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với: Bà Huỳnh Nữ Thu Hà, ông Kpă Thuyên và ông Nguyễn Đức Hoàng.

Với tỉnh Lai Châu, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Ngọc An, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Tống Thanh Hải, ông Giàng A Tính, ông Lê Trọng Quảng.

Với tỉnh Thái Bình, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Phạm Văn Ca, ông Phạm Văn Xuyên, ông Nguyễn Hoàng Giang, bà Nguyễn Thị Lĩnh.

Với tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Lương Văn Hải, ông Nguyễn Đức Hòa, ông Phạm Văn Nam.

Với tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nguyễn Văn Trì, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Lê Duy Thành, ông Vũ Chí Giang.

Như vậy, đến thời điểm này, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu cử lãnh đạo UBND tỉnh của 38 tỉnh, thành phố trên cả nước.