11:03 24/09/2009

Phê duyệt Hiệp định khoản vay ADB 500 triệu USD

Thu Thủy

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung Hiệp định khoản vay hỗ trợ tác động khủng hoảng trị giá 500 triệu USD

Theo ADB, khoản vay 500 triệu USD có thời hạn 5 năm, cùng ba năm ân hạn này, sẽ hỗ trợ cho các chương trình chi cho khu vực công quan trọng của Việt Nam trong năm 2009 và 2010.
Theo ADB, khoản vay 500 triệu USD có thời hạn 5 năm, cùng ba năm ân hạn này, sẽ hỗ trợ cho các chương trình chi cho khu vực công quan trọng của Việt Nam trong năm 2009 và 2010.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kết quả Ngân hàng Nhà nước đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và nội dung Hiệp định khoản vay hỗ trợ tác động khủng hoảng trị giá 500 triệu USD.

Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định khoản vay nói trên với đại diện ADB.

Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 9/9/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết khoản vay trị giá 500 triệu USD của ADB là theo thể thức hỗ trợ khắc phục tác động khủng hoảng (CSF), theo điều kiện thị trường, thời hạn vay ngắn.

Tại Thông báo số 286/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: để khai thác tốt nguồn vốn vay này cũng như bảo đảm nguồn trả nợ ADB theo đúng cam kết, các cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao đàm phán, bố trí sử dụng nguồn vốn vay phải chủ động phối hợp và thực hiện các giải pháp phù hợp để giải ngân nhanh, sử dụng hiệu quả vốn vay.

Theo ADB, khoản vay 500 triệu USD có thời hạn 5 năm, cùng ba năm ân hạn này, sẽ hỗ trợ cho các chương trình chi cho khu vực công quan trọng của Việt Nam trong năm 2009 và 2010, giúp củng cố kinh tế trong nước và đảm bảo ổn định xã hội.

Được biết, ADB đã thành lập Quỹ Hỗ trợ chống suy thoái (CSF) trị giá 3 tỷ USD để cung cấp các khoản cho vay ngắn hạn và giải ngân nhanh, mục đích nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển có thêm nguồn tài chính để đối phó với khủng hoảng trong bối cảnh tín dụng toàn cầu thắt chặt.