12:27 09/07/2013

Phí trước bạ ôtô tại Đà Nẵng có thể xuống mức tối thiểu

An Nhi

Mức lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu được đề xuất là 10%

Nếu được thông qua, ôtô, xe máy đăng ký tại thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ phải chịu lệ phí trước bạ và phí sử dụng đường bộ ở mức tối thiểu trong khung quy định.
Nếu được thông qua, ôtô, xe máy đăng ký tại thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ phải chịu lệ phí trước bạ và phí sử dụng đường bộ ở mức tối thiểu trong khung quy định.
Sáng 9/7, UBND thành phố Đà Nẵng đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố các mức phí, lệ phí áp dụng cho ôtô, xe máy trên địa bàn.

Trong đó, mức lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu được đề xuất là 10% và bắt đầu được áp dụng kể từ ngày 1/8. Mức phí hiện hành là 15%.

Đối với xe máy (không bao gồm xe máy điện), phí sử dụng đường bộ thu theo đầu phương tiện được đề xuất theo 2 mức: 50.000 đồng/xe/năm dành cho xe có dung tích xi-lanh từ 100 cm3 trở xuống, 100.000 đồng/xe/năm dành cho xe có dung tích xi-lanh trên 100 cm3.

Như vậy, cả hai loại phí và lệ phí kể trên đều được UBND thành phố đề nghị áp dụng ở mức tối thiểu trong khung quy định.

Theo nội dung Nghị định 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ, mức lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu được quy định là 10%, các địa phương có thể điều chỉnh mức thu phù hợp với điều kiện địa phương nhưng không quá 50% mức quy định chung, tức tối đa chỉ là 15%. Mức lệ phí trước bạ đối với xe đăng ký từ lần thứ 2 trở đi là 2%.

Còn theo nội dung Thông tư số 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, khung phí sử dụng đường bộ thu theo đầu phương tiện đối với xe máy có dung tích xi-lanh từ 100 cm3 trở xuống là 50.000 - 100.000 đồng/xe/năm; mức phí đối với xe có dung tích xi-lanh trên 100 cm3 là 100.000 - 150.000 đồng/xe/năm.

Dự kiến chiều 10/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét thông qua các đề nghị về phí, lệ phí kể trên.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cùng đã thông qua các mức phí và lệ phí ôtô, xe máy áp dụng trên địa bàn. Cụ thể, ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu tại Hà Nội sẽ chịu mức lệ phí trước bạ 12%, các mức phí sử dụng đường bộ đối với xe máy cũng ở mức tối thiểu trong khung quy định và ngang bằng đề xuất áp dụng tại Đà Nẵng.