15:05 11/01/2019

Phó thủ tướng: “Ngành thuế phải ký giao ước không có tiêu cực”

Bảo Quyên

Lần đầu tiên thu ngân sách Nhà nước qua hệ thống thuế vượt mức hơn 1 triệu tỷ đồng

Phó thủ tướng "đặt hàng" ngành thuế phối hợp với Bộ Tài chính có báo cáo về thực trạng thu hút đầu tư FDI, hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, chính sách ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019, để Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về định hướng chính sách thu hút FDI trong thời gian tới.
Phó thủ tướng "đặt hàng" ngành thuế phối hợp với Bộ Tài chính có báo cáo về thực trạng thu hút đầu tư FDI, hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, chính sách ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019, để Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về định hướng chính sách thu hút FDI trong thời gian tới.

"Ngành thuế phải ký giao ước thi đua là không có tiêu cực, giảm tham nhũng vặt bao nhiêu, xác định trách nhiệm người đứng đầu có làm được việc đó không trước khi cân nhắc bổ nhiệm vào vị trí cao hơn".

Chỉ đạo trên được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành thuế, ngày 10/1.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng ghi nhận lần đầu tiên thu ngân sách Nhà nước qua hệ thống thuế vượt mức hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 7,3% so với dự toán, tăng 12,3% so với năm trước. 

Tốc độ tăng thu nội địa cao hơn tăng trưởng GDP cộng với yếu tố trượt giá, điều này thể hiện thực lực của nền kinh tế. Tính trong 10 năm qua, tổng thu của ngành thuế tăng hơn 3,4 lần.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, bất cập của ngành thuế.

Ông nói: "Những phán quyết về thuế không thể đẩy lên Thủ tướng và Chính phủ ngồi giải quyết, phạt hay không phạt phải theo luật. Có gì không đúng là phải qua con đường giải quyết vấn đề khiếu nại, tố cáo, thậm chí giải quyết tranh chấp ở tòa án".

Ông cũng "đặt hàng" ngành thuế phối hợp với Bộ Tài chính có báo cáo về thực trạng thu hút đầu tư FDI, hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, chính sách ưu đãi đối với đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019, để Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về định hướng chính sách thu hút FDI trong thời gian tới.

"Tinh thần là đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng có chọn lọc hơn về công nghệ, thân thiện với môi trường, sẵn sàng kết nối chuỗi giá trị, nhưng cũng thiết kế chính sách ưu tiên, ưu đãi phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình hiện nay", Phó thủ tướng nói.

Về quản lý thu thuế, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị ngành rà soát lại để có thể giao chỉ tiêu tích cực hơn, tạo động lực và áp lực trách nhiệm với các bộ, ngành, địa phương, nhưng trên cơ sở "có lý, có tình", phù hợp với từng địa phương.

Bên cạnh đó, ngành thực hiện giải pháp chống xói mòn cơ sở thuế, chống thất thu thuế; phối hợp với địa phương, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê để xây dựng đề án thống kê đầy đủ GDP chưa được quan sát gồm cả kinh tế phi chính thức, kinh tế hộ gia đình tự cung, tự cấp. Triển khai tích cực hóa đơn điện tử ở Hà Nội, Tp.HCM và các đô thị lớn…

Những phán quyết về thuế không thể đẩy lên Thủ tướng và Chính phủ ngồi giải quyết, phạt hay không phạt phải theo luật. Có gì không đúng là phải qua con đường giải quyết vấn đề khiếu nại, tố cáo, thậm chí giải quyết tranh chấp ở tòa án.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ

Đặc biệt, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh phát huy tinh thần văn hóa của ngành thuế, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt, làm xói mòn niềm tin, làm hư hỏng cán bộ và làm gia tăng chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, hạn chế sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Xây dựng đạo đức văn hóa công chức, công vụ ngành thuế, nói không với tiêu cực.

Ông yêu cầu, cần xây dựng hình ảnh cán bộ thuế tốt đẹp hơn, mang lại niềm tin trong nhân dân, và phải xây dựng văn hóa nộp thuế là yêu nước, nộp thuế là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, xây dựng quan hệ trong ngành trên tinh thần lấy người nộp thuế là đối tác chứ không phải là đối tượng, lấy người nộp thuế là trung tâm, tinh thần là cộng tác và đối tác, chia sẻ và hướng dẫn.