00:04 15/10/2019

Phó thủ tướng phê bình lãnh đạo hai bộ vì vắng mặt tại diễn đàn kinh tế hợp tác

KIỀU LINH

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính là hai cơ quan có liên quan nhiều tới định hướng chính sách đặt ra tại Nghị quyết số 13 của Trung ương về phát triển kinh tế hợp tác

 Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bày tỏ phê bình lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính... vắng mặt tại Diễn đàn trong khi đây là hai cơ quan có liên quan nhiều tới định hướng chính sách đặt ra tại Nghị quyết số 13 của Trung ương về phát triển kinh tế hợp tác.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hai mục tiêu chính của Nghị quyết 13 là đưa kinh tế tập thể thoát ra khỏi tình trạng yếu kém kéo dài và phấn đấu thành phần kinh tế tập thể đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn và tiến tới có tỉ trọng ngày càng lớn trong tổng sản phẩm quốc dân, tới nay, cả nước đã đưa kinh tế tập thể thoát khỏi tình trạng yếu kém.

Mục tiêu thứ 2 của Nghị quyết số 13 chưa đạt là tỷ trọng của hợp tác xã cao hơn và tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP. Năm 2013, kinh tế hợp tác đóng góp quy mô 7,49% GDP thì hiện nay chỉ có 4% GDP. Nguyên nhân là do các thành phần kinh tế khác đều tăng trưởng mạnh ở số tuyệt đối và tương đối, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, dịch vụ. 

Hơn nữa, hơn 80% hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn có tốc độ tăng trưởng thấp so với các khu vực khác.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: "Chúng ta chưa nhận thức đầy đủ và chưa quan tâm nhiều đến kinh tế hợp tác".

Thứ nhất, cần nhận thức hiệu quả của kinh tế hợp tác không phải chỉ là hiệu quả hoạt động của hợp tác xã mà còn là hiệu quả cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra để gia tăng lợi ích cho kinh tế hộ. Thứ hai, nói hợp tác xã, nhiều nơi, nhiều người mới nghĩ tới hợp tác xã nông nghiệp, không quan tâm nhiều tới hợp tác xã phi nông nghiệp; nói tới kinh tế tập thể chỉ nói tới hợp tác xã chứ không đề cập tới tổ hợp tác.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho biết: "Nhiều địa phương vẫn còn "ám ảnh" mô hình hợp tác xã kiểu cũ, không còn phù hợp với tình hình mới hiện nay. Có nơi áp đặt phát triển hợp tác xã bằng mệnh lệnh hành chính thì không thành công. Nhưng địa phương nào mà buông lỏng thì hợp tác xã càng bết bát".

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ phê bình lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính... vắng mặt tại Diễn đàn trong khi đây là hai cơ quan có liên quan nhiều tới định hướng chính sách đặt ra tại Nghị quyết số 13 của Trung ương về phát triển kinh tế hợp tác.

Chia sẻ với các đại biểu tham dự Diễn đàn, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng cần rà soát, đánh giá lại thể chế, luật pháp đối với kinh tế hợp tác, nghiên cứu bổ sung điều chỉnh cả tổ hợp tác; vấn đề xử lý tài sản không chia; trách nhiệm phát triển hợp tác xã của các thành viên và của doanh nghiệp...

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao cho các thành viên của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã xác định rõ từng vấn đề cụ thể, xác định hướng sửa, thời hạn sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật để trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

"Các chính sách chưa đi vào cuộc sống vì chưa tiệm cận được với cơ chế thị trường. Nhưng không để có việc lập ra hợp tác xã để chờ đợi chính sách ưu đãi của Nhà nước mà không chủ động vươn lên. Nhà nước sẽ hỗ trợ nhưng theo các nguyên lý của thị trường", Phó thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng cần tăng cường quản lý Nhà nước đối với kinh tế hợp tác.