15:08 05/05/2014

Phó tổng giám đốc SCIC giữ chức Chủ tịch DHG

Hà Anh

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) thông báo bổ nhiệm một loạt cán bộ cao cấp

Ông Hoàng Nguyên Học.
Ông Hoàng Nguyên Học.
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) thông báo bổ nhiệm một loạt cán bộ cao cấp.

Theo đó, bà Phạm Thị Việt Nga chính thức rời ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị Dược Hậu Giang và trở thành Tổng giám đốc công ty này kể từ ngày 1/5/2014 thay cho bà Lê Minh Hồng.

Vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty của bà Việt Nga được chuyển giao cho ông Hoàng Nguyên Học.

Ông Hoàng Nguyên Học, sinh năm 1957 được bổ nhiệm làm Phó tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước t(SCIC) ừ ngày 1/1/2008.

Trước đó, ông đã từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính. Kể từ ngày 27/6/2006, ông Học được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. SCIC là cổ đông lớn nhất của Dược Hậu Giang, nắm giữ trên 43% vốn điều lệ DHG.

Ngoài ra, ông Lê Đình Bửu Trí cũng được DHG bổ nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ tới (2014 - 2018). Ba Phó tổng giám đốc mới vừa được bổ nhiệm bao gồm: ông Lê Chánh Đạo, sinh năm 1959; ông Đoàn Đình Duy Khương, sinh năm 1974 và bà Nguyễn Ngọc Diệp, sinh năm 1968.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý 1/2014 của DHG đạt 740 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 118,2 tỷ đồng, EPS đạt 1.811 đồng. Năm 2014, DHG dự kiến doanh thu thuần đạt 3.880 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 686 tỷ đồng, cổ tức 25%/mệnh giá.