20:53 15/07/2010

PHR công bố lãi 233 tỷ đồng trong 6 tháng

N.Anh

PHR công bố kết quả kinh doanh quý 2, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư cho quý 3/2010

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư cho quý 3/2010.

Theo đó, trong tháng 6 đầu năm 2010, công ty đã khai thác được 6.848,23 tấn mủ quy khô, bằng 31,85% kế hoạch năm; thu đạt 4.844 tấn mủ quy khô, tiêu thụ 12.198 tấn mủ thành phẩm với giá bán bình quân đạt 58.630.040 đồng/tấn.

Doanh thu từ mủ cao su đạt 715,17 tỷ đồng, lợi nhuận (chưa kiểm toán) đạt 233 tỷ đồng, bằng 66,76% kế hoạch năm. Đầu tư cho các dự án là 162 tỷ đồng, lũy kế đầu tư là 707 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho dự án cao su Campuchia là 43,8 tỷ đồng, lũy kế đầu tư là 193 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị PHR đặt kế hoạch quý 3/2010 với sản lượng khai thác đạt 6.880 tấn mủ quy khô; sản lượng thu mua 2.000 tấn mủ quy khô, tiêu thụ 8.880 tấn mủ thành phẩm với giá bán dự kiến 60 triệu đồng/tấn. Lợi nhuận dự kiến đạt 162 tỷ đồng.

Năm 2010, PHR đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.040 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 268 tỷ đồng; trả cổ tức bằng tiền dự kiến 20%/cổ phiếu.