10:17 30/08/2014

PVcomBank lên kế hoạch thoái một loạt cổ phiếu "đầu P"

Hà Anh

PVcomBank đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu PVD, 5 triệu cổ phiếu PVS và 1,1 triệu PHC nhằm cơ cấu danh mục

Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcombank).

Theo đó, PVcomBank đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) từ ngày 5/9 đến ngày 4/10/2014 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu thành công, số lượng cổ phiếu PVcomBank sẽ nắm giữa sau giao dịch giảm từ 8.554.040 cổ phiếu, chiếm 3,10% vốn điều lệ, xuống còn 4.554.040 cổ phiếu, chiếm 1,65% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, PVcomBank đăng ký bán 5.000.000 cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX), nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu thành công, số lượng cổ phiếu PVcomBank sẽ nắm giữ giảm từ 26.094.500 cổ phiếu, chiếm 5,84%, xuống còn 21.094.500 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 4/9 - 1/10 theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Ngoài ra, PVcomBank đăng ký bán hết 1.100.000 cổ phiếu, chiếm 10,1% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Phục Hưng (mã PHC-HNX), nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian giao dịch từ ngày 4/9 đến 3/10 theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước đó, ngày 27/8, PVcomBank thông báo đã bán 550.000 cổ phiếu PVL, số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 2.526.000 cổ phiếu, chiếm 5,05% vốn điều lệ tại PVL nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Được biết, lợi nhuận sau thuế quý 2 của PVcomBank đạt trên 34 tỷ, lũy kế 6 tháng đạt 77,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2014, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngời và nợ có khả năng mất vốn đều giảm so với hồi đầu năm, nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn chiếm trên 5% tổng dư nợ.