15:24 24/09/2010

PVD: Đăng ký mua tiếp cổ phiếu quỹ

Hà Anh

PVD công bố kết quả mua cổ phiếu quỹ và đăng ký mua tiếp cổ phiếu theo phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận

PVD báo lãi 500 tỷ đồng trong 7 tháng, bằng 62% kế hoạch năm.
PVD báo lãi 500 tỷ đồng trong 7 tháng, bằng 62% kế hoạch năm.
Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí - PV Drilling (mã PVD-HOSE) báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu PVD làm cổ phiếu quỹ và đăng ký mua tiếp cổ phiếu theo phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Theo đó, từ ngày 30/9/2010 đến ngày 30/12/2010, PVD đăng ký mua lại 290.950 cổ phiếu, nhằm nhằm tiếp tục bình ổn thị giá của cổ phiếu PVD và mua đủ số lượng 1.000.000 cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn để mua lại lấy từ quỹ đầu tư phát triển.

Trước đó, từ ngày 16/6/2010 đến ngày 16/9/2010, PVD đăng ký mua lại 1.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu, nhưng chỉ mua được 709.050 cổ phiếu. Nguyên nhân mua không hết là do thị trường chứng khoán và thị giá cổ phiếu PVD có nhiều biến động trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến mục tiêu mua cổ phiếu quỹ của PV Drilling.

Được biết, doanh thu của PV Drilling trong 7 tháng năm 2010 đạt trên 4.000 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 500 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch năm.