08:41 28/06/2011

PVD ước lãi 500 tỷ đồng trong 6 tháng, đạt hơn 55% kế hoạch

Hà Anh

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) thông báo ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011.

Hiện nay, PV Drilling đang vận hành hiệu quả 3 giàn khoan sở hữu và 3 giàn khoan thuê.
Hiện nay, PV Drilling đang vận hành hiệu quả 3 giàn khoan sở hữu và 3 giàn khoan thuê.
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) thông báo ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh thu của PVD đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 50% so với kế hoạch năm; lợi nhuận đạt trên 500 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt hơn 55% so với kế hoạch năm.

Hiện nay, PV Drilling đang vận hành hiệu quả 3 giàn khoan sở hữu và 3 giàn khoan thuê. Theo kế hoạch thực hiện, các giàn khoan sở hữu sẽ hoạt động ổn định đến giữa năm 2012 trước khi có hợp đồng mới. PV Drilling còn thuê thêm giàn Aquamarine Driller để cung cấp dịch vụ ngắn hạn cho Salamander Energy từ tháng 7/2011.

Ngoài ra, dự kiến đầu quý 4/2011, PV Drilling sẽ đưa vào hoạt động thêm giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm TAD để triển khai phục vụ chiến dịch khoan nước sâu của khách hàng.

PVD thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với doanh thu đạt 8.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 900 tỷ đồng.