17:56 12/09/2012

PVF xin bổ sung nội dung giấy phép hoạt động

Hà Anh

Dự kiến ngày 28/9, PVF sẽ xin ý kiến cổ đồng về việc sửa đổi bổ sung nội dung giấp phép thành lập và hoạt động

Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (mã PVF-HOSE) thông báo ngày đăng ký cuối cùng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Dự kiến ngày 28/9/2012, PVF sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đồng về việc sửa đổi bổ sung nội dung giấp phép thành lập và hoạt động. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/9, ngày đăng ký cuối cùng là 24/9/2012.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu Tập đoàn, trong đó cần xây dựng lộ trình thoái vốn đã đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn, đặc biệt là các lĩnh vực chứng khoán, xây dựng dân dụng, bất động sản, khách sạn.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam không duy trì PVFC. Petro Vietnam cần có phương án xử lý cụ thể, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.