16:53 12/07/2017

Quân đội sẽ bàn giao đất sân golf Tân Sơn Nhất nếu Chính phủ yêu cầu

Kiều Linh

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, Bộ sẽ thực hiện nghiêm túc đề án đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp quân đội

Đại tướng cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục rà soát và bàn giao 
đất quốc phòng chưa sử dụng cho các địa phương để phát triển kinh tế.
Đại tướng cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục rà soát và bàn giao đất quốc phòng chưa sử dụng cho các địa phương để phát triển kinh tế.
Tại buổi làm việc với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sáng 12/11 ở Tp.HCM, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết, Bộ sẽ thực hiện nghiêm túc đề án đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp quân đội.

Bộ trưởng nhấn mạnh, quan điểm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là kiên quyết cổ phần hóa, thoái vốn, thậm chí giải thể các doanh nghiệp kinh tế thương mại thuần túy, không hoặc ít có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng... Sắp xếp lại các doanh nghiệp quốc phòng cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, phù hợp thế bố trí chiến lược.

Nếu như trước đây, quân đội có hơn 300 doanh nghiệp thì theo đề án này, sẽ rút xuống còn 88 doanh nghiệp, trong đó có 17 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Đại tướng cho biết, Bộ Quốc phòng cũng sẽ tiếp tục rà soát và bàn giao đất quốc phòng chưa sử dụng cho các địa phương để phát triển kinh tế.

Ông dẫn chứng, những năm qua Bộ Quốc phòng đã bàn giao hàng nghìn ha đất cho các địa phương, trừ những vị trí trọng yếu liên quan đến phòng thủ. Riêng tại Tp.HCM, từ 2004 đến nay, quân đội đã bàn giao 177 ha cho thành phố, bao gồm 98 ha tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để làm đường lăn, sân đỗ, khu vực kỹ thuật…

Đáng chú ý, Đại tướng nói, Bộ Quốc phòng sẵn sàng bàn giao đất sân golf trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nếu Chính phủ yêu cầu.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Quốc phòng cũng cho rằng phát triển kinh tế quốc phòng là chủ trương nhất quán của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng nói, sau nhiều năm, quân đội đã hình thành nên 23 khu kinh tế quốc phòng, thuộc các binh đoàn, quân khu với hàng triệu ha đất canh tác, hình thành thế bố trí chiến lược, đặc biệt trên dọc tuyến biên giới từ Bắc vào Nam. Những vùng này chỉ có quân đội mới dám vào.

Trong sự nghiệp phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp quốc phòng đã phát triển mạnh, trở thành các thương hiệu uy tín, như Viettel, Tân Cảng, Ngân hàng Quân đội…

Quân đội làm kinh tế để củng cố, gia tăng tiềm lực quốc gia, trang bị vũ khí, khí tài, Đại tướng khẳng định.