23:08 05/09/2019

Quản lý Quỹ Lộc Việt bị đình chỉ hoạt động 6 tháng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định đình chỉ hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt từ ngày 04/09/2019 đến ngày 03/03/2020

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định số 676/QĐ-UBCK về việc đình chỉ hoạt động Công ty Cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt. Thời hạn đình chỉ hoạt động từ ngày 04/09/2019 đến ngày 03/03/2020.

Trước đó, Lộc Việt đã bị SSC đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 02/04/2019 đến ngày 01/08/2019.

Được biết, trong năm 2017, Lộc Việt đã bị xử phạt 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính, báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Lộc Việt đã báo cáo không đúng thời hạn về báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2016, 2017; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, báo cáo tài chính quý 2, 3, 4/2016 và quý 1, 2/2017; báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được soát xét tại ngày 30/06/2016, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được kiểm toán tại ngày 31/12/2016;

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, báo cáo về tình hình quản lý danh mục đầu tư và báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ từ tháng 5/2016 đến tháng 9/2017; báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2016; báo cáo quản trị rủi ro bán niên năm 2016; báo cáo quản trị rủi ro năm 2016; báo cáo tổng hợp danh sách người hành nghề năm 2016; báo cáo tình hình đầu tư chứng khoán năm 2016.

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Lộc Việt tên viết tắt là (LVC) được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động chính thức ngày 6/11/2007. Công ty hoạt động với chức năng quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư (ủy thác đầu tư) và cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.