15:03 23/09/2015

Quảng Nam bổ nhiệm giám đốc sở trẻ nhất nước

Ngô Trang

Ông Lê Phước Hoài Bảo có bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị tài chính và chiến lược của trường Claremont Graduate University, Mỹ

Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa) vừa được bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.<br>
Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa) vừa được bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.<br>
Sáng 23/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, ông Lê Phước Hoài Bảo, sinh năm 1985 chính thức được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Ông Bảo có trình độ chuyên môn tài chính tín dụng. Từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2012, ông Bảo được cử đi học thạc sĩ chuyên ngành quản trị tài chính và chiến lược tại trường Claremont Graduate University, Mỹ.

Giai đoạn từ 2012 đến 2014, ông Bảo giữ chức trưởng phòng Xúc tiến đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Tháng 3/2014, ông Lê Phước Hoài Bảo được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Từ tháng 4/2015, ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Ông Bảo là con trai nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh.

Đầu tháng 9 vừa qua, Bộ Chính trị đã nhất trí cho ông Lê Phước Thanh nghỉ và thôi chức vụ Bí thư Quảng Nam trên cơ sở xem xét đơn xin nghỉ tự nguyện của cá nhân ông Thanh gần 2 tháng trước. Ông Thanh giữ chức vụ này từ tháng 2/2015.