17:17 26/11/2012

Quảng Ninh đầu tư 646 tỷ đồng xây chính quyền điện tử

Trần Kỳ

Tỉnh Quảng Ninh sẽ dành 646 tỷ đồng để thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử

Một góc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.<br>
Một góc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.<br>
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2014.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ dành 646 tỷ đồng để thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử, phân kỳ đầu tư cụ thể trong 3 năm gồm: 100 tỷ đồng cho năm 2012, 299 tỷ đồng cho năm 2013 và 247 tỷ đồng cho năm 2014.

Đề án được xây dựng với mục tiêu thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Đồng thời thể hiện ý chí, quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc tiến tới hệ thống hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là cơ sở và là bước khởi đầu để xác định mô hình, kiến trúc xây dựng chính quyền điện tử của Tỉnh.

Được biết, Quảng Ninh xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn 2012-2014.

Trong thời gian từ 2012-2014, Đề án sẽ được triển khai đến các đơn vị cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố và thí điểm đến UBND một số phường, xã, thị trấn.