21:45 31/10/2018

Quốc Cường Gia Lai báo lãi giảm mạnh

Hà Anh

Lợi nhuận giảm được công ty giải thích là do công ty chưa bàn giao căn hộ cho khách và kỳ này công ty không có thu nhập từ chuyển nhượng đầu tư tài chính

Tính đến ngày 30/9/2018, hàng tồn kho 7.296 tỷ đồng, tăng 379 tỷ đồng so với hồi đầu năm.
Tính đến ngày 30/9/2018, hàng tồn kho 7.296 tỷ đồng, tăng 379 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 và lũy kế 9 tháng năm 2018.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cũng cấp dịch vụ quý 3/2018 chỉ đạt 82,45 tỷ đồng – trong đó, doanh thu bán bất động sản giảm mạnh từ gần 39 tỷ hồi quý 3/2017 chỉ còn 2,7 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 1,69 tỷ đồng, giảm mạnh so với hơn 201 tỷ đồng hồi cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý 3 chỉ đạt gần 1,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm được công ty giải thích là do công ty chưa bàn giao căn hộ cho khách và kỳ này công ty không có thu nhập từ chuyển nhượng đầu tư tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu của QCG đạt hơn 519 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 44 tỷ đồng, giảm 9 lần so với cùng kỳ năm trước (394 tỷ đồng).