16:12 18/06/2015

Quốc hội đã bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga

nguyễn Lê

Với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga

Bà Châu Thị Thu Nga.
Bà Châu Thị Thu Nga.
Với đa số phiếu thuận, tại phiên họp chiều nay (18/6), Quốc hội đã bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Trước khi bỏ phiếu kín để đưa ra quyết định cuối cùng, Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả thảo luận ở các đoàn đại biểu.

Sau đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với nữ doanh nhân này.

Bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội là một trong 38 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 13.

Bị khởi tố bắt giam từ tháng 1/2015 bà Nga đã hoàn toàn vắng mặt tại kỳ họp này của Quốc hội.

Theo thông tin đã được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố với báo chí, bà Nga đã vi phạm pháp luật, đã không còn được cử tri tín nhiệm nên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có văn bản đề nghị chính thức trình Quốc hội xem xét bãi miễn tư cách đại biểu.