13:01 11/11/2009

Quốc hội sẽ chất vấn về hiệu quả kích cầu

Nguyên Hà

Thủ tướng Chính phủ cùng bốn bộ trưởng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trả lời phỏng vấn báo chí - Ảnh: LN.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trả lời phỏng vấn báo chí - Ảnh: LN.
Hiệu quả gói kích cầu thứ nhất, và không loại trừ cả chuyện giá vàng đang "nhảy múa" sẽ là những vấn đề được đưa ra tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội vào đầu tuần sau, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trả lời báo chí sáng 11/11.

Nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung và cách thức chất vấn - vấn đề được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm - cũng được Chủ nhiệm Đàn trao đổi, làm rõ hơn.

Thưa ông, Thủ tướng Chính phủ có trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp này?

Tại kỳ họp cuối năm, theo luật định thì Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp trả lời chất vấn. Dự kiến thời gian dành cho Thủ tướng tại kỳ họp này là trọn một buổi sáng, sau khi bốn vị bộ trưởng khác đã đăng đàn.

Tôi biết là Thủ tướng đã sẵn sàng trả lời chất vấn, sẽ giải đáp thêm những vấn đề các bộ trưởng chưa làm rõ và dành thời gian thỏa đáng để đối thoại, tranh luận làm rõ những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Hiện nay Thủ tướng và các và Phó thủ tướng cũng đã nhận được gần 40 câu hỏi của các đại biểu Quốc hội rồi.

Những vị bộ trưởng nào sẽ trả lời chất vấn, thưa ông?

Mới chỉ là dự kiến thôi nhé, còn gửi xin ý kiến các đại biểu rồi mới quyết định. Đó là bộ trưởng các bộ: Công Thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông cùng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thủ tướng cũng đã thống nhất sẽ mời tất cả các vị bộ trưởng không phải đại biểu Quốc hội tham dự và sẵn sàng trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Đây có phải là các vị bộ trưởng nhận được nhiều chất vấn nhất?

Không hẳn là như vậy. Vì có những bộ trưởng nhận được nhiều câu hỏi nhưng mới trả lời kỳ trước, như vấn đề đất đai môi trường đều nóng bỏng cả. Song những gì chưa sửa được thì cần thời gian để tiếp tục sửa đã, nếu chất vấn tiếp có khi lại lặp lại. Còn có những vấn đề nóng như vừa rồi báo chí nêu về hệ thống thủy điện thì dù có ít câu hỏi nhưng cũng đưa vào nội dung chất vấn. Sẽ có các nhóm vấn đề được dự kiến trước.

Dự kiến nhóm vấn đề chính sẽ đưa ra chất vấn tại kỳ này là gì, thưa ông?

Đó là hiệu quả gói kích cầu thứ nhất, quản lý ngoại hối. Rồi hiện nay giá vàng đang nhảy múa theo cách nói của báo chí, chắc đại biểu cũng sẽ hỏi nguyên nhân về quản lý Nhà nước.

Bộ Nội vụ sẽ trả lời nhóm vấn đề liên quan đến chính sách cán bộ, ví dụ giá tăng như vậy thì lương có tăng cán bộ vẫn khó khăn, trong đó có cả đại biểu Quốc hội và nhà báo.

Vấn đề quản lý báo chí làm sao để có thể bảo đảm vừa dân chủ công khai nhưng vẫn đảm bảo kỷ cương cũng là một nhóm vấn đề sẽ được đưa ra chất vấn.

Bộ Công Thương sẽ trả lời về cân đối nhập xuất khẩu, quy hoạch và kế hoạch phát triển thủy điện…

Trong ngày mai hoặc ngày kia sẽ thông báo trước cho tất cả các đại biểu về các nhóm vấn đề để đại biểu hình dung có thể hỏi những gì xung quanh nhóm vấn đề đó.

Có những chất vấn không thuộc nhóm nhưng đại biểu cho rằng vấn đề rất bức xúc cần làm rõ thì sao,?

Tại diễn đàn Quốc hội không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Nên những vấn đề khác thì đại biểu có quyền hỏi bằng nhiều hình thức khác, thư yêu cầu chẳng hạn. Đại biểu có quyền chất vấn cả Chủ tịch nước, Thủ tướng… nên có thể sử dụng quyền này để chất vấn tất cả những vấn đề mà mình quan tâm qua nhiều hình thức.