09:35 27/10/2018

Quỹ bảo hiểm y tế có thể cân đối được ít nhất đến 2021

Nguyên Vũ

Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2017

Đến ngày 31/12/2017, đã có 81,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.
Đến ngày 31/12/2017, đã có 81,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Dự báo với tốc độ bội chi hiện nay cùng với các giải pháp kiểm soát chi chặt chẽ thì quỹ bảo hiểm y tế có thể cân đối được ít nhất đến năm 2021.

Thông tin trên được Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu tại báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2017.

Theo báo cáo, dự kiến đến cuối năm 2017, ước thực hiện thu bảo hiểm y tế đạt 81.574 tỷ đồng tăng 9.252 tỷ đồng so với năm 2016, bằng 100,5% so với dự toán được giao (81.156 tỷ đồng). Số thực hiện chênh lệch không nhiều so với dự toán, phản ánh chất lượng công tác lập dự toán phù hợp với thực tiễn, cơ quan thẩm tra nhận xét.

Số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017 dự kiến quyết toán trên 88.661 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm 2016. Còn khoảng 3.138,5 tỷ đồng tạm thời chưa được bảo hiểm xã hội thanh toán.

Bình quân mức chi 1 thẻ bảo hiểm y tế/năm trên 1,1 triệu đồng, trong khi mức đóng trung bình khoảng 1 triệu đồng/năm.

Cơ quan thẩm tra nhận xét, Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo cân đối quỹ. Như cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt độn khám chữa bênh bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc, vật tư y tế tập trung cấp quốc gia. Tác động tích cực của các biện pháp quyết liệt đã góp phần đạt được kết quả khả quan trong cân đối quỹ.

Nếu như báo cáo số 462/BC-CP ngày 18/10/2017 của Chính phủ đánh giá với số kết dư trên 49,2 nghìn tỷ thì dự kiến quỹ chỉ đảm bảo đủ thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ít nhất đến năm 2019. Nhưng thực tế đến hết năm 2017 quỹ bội chi 9.278 tỷ đồng, số kết dư đến cuối năm 2017 là 39.977 tỷ đồng và dự báo với tốc độ bội chi hiện nay cùng với các giải pháp kiểm soát chi chặt chẽ thì có thể cân đối được ít nhất đến năm 2021, cơ quan thẩm tra cho biết.

Hạn chế được chỉ ra tại báo cáo thẩm tra là 2017 cả nước có 59/63 tỉnh bội chi, trong đó có một số tỉnh bội chi lớn, trên 1.000 tỷ đồng như Nghệ An, Thanh Hóa, tiếp đến là Hà Nội và Quảng Nam cũng là tỉnh có số bội chi tương đối cao. Chỉ có 4 địa phương cân đối được quỹ là Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Đắk Nông.

Bên cạnh đó, việc chuyển tiền bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng của cơ quan tài chính, lao động - thương binh và xã hội tại một số tỉnh, thành phố chưa đúng theo hướng dẫn tại dẫn đến vẫn còn tình trạng ngân sách chưa chuyển kịp thời ở một số địa phương.

Cơ quan thẩm tra cho rằng, mức đóng bảo hiểm y tế không thay đổi trong khi mức hưởng, phạm vi quyền lợi của người có thẻ tăng lên, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, lạm dụng quỹ hạn chế về chất lượng và hiệu quả của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tiếp tục là các nguyên nhân dẫn đến tình trạng bội chi, mất cân đối quỹ bảo hiểm y tế.

 Khả năng cân đối quỹ có thể bị ảnh hưởng khi thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV bởi điều trị bằng ARV phải thực hiện suốt đời với chi phí bình quân cho mỗi người bệnh ở mức gần 20 triệu đồng/năm, uỷ ban thẩm tra nhận định.