Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 4.500 tỷ đồng

So với thời điểm kết thúc quý 4/2017 thì Quỹ bình ổn giá xăng dầu hết quý 1/2018 đã giảm 579 tỷ đồng...

Ảnh minh họa

Duyên Duyên

28/05/2018 22:40

Bộ Tài chính vừa thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu quý 1/2018 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Theo đó, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) đến hết quý 1/2018 là 4.526 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý 1/2018 (từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/3/2018) là 1.292 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý 1/2018 là 1.877 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý 1/2018 là 6,048 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm là 18 triệu đồng.

Như vậy, nếu so sánh với số dư Quỹ BOG tại thời điểm ngày 31/12/2017 thì Quỹ BOG tính đến hết quý 1/2018 đã giảm 579 tỷ đồng.

Nguyên nhân có thể do giá xăng dầu thời gian qua biến động tăng cao nên liên Bộ Tài chính - Công Thương đã liên tục trích Quỹ BOG. Lần gần đây nhất (ngày 23/5) giá xăng E5 RON92 đã tăng 500 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 600 đồng/lít, các loại dầu tăng từ 523 đồng đến 678 đồng/lít.

Bộ Công Thương cũng trích Quỹ BOG với xăng E5 RON92 là 1.425 đồng/lít; xăng RON95 là 831 đồng/lít; dầu diesel là 300 đồng/lít; dầu hỏa và dầu mazut là 200 đồng/lít.

Hiện, giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.940 đồng/lít; RON 95 ở mức 21.511 đồng/lít.