19:12 26/06/2021

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học sửa đổi có điểm mới so với 2020

Thanh Xuân -

Trong đó quy định, ngoài giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông không được dùng bất cứ một hình thức nào thay thế giấy chứng nhận xác định nhập học…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 1/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/7/2021 và có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành:

Cụ thể, ngoài việc cập nhật nội dung của các văn bản: Luật, Nghị định, Pháp lệnh người có công đã có hiệu lực, thống nhất các văn bản thuật ngữ, Quy chế có một số điểm thay đổi so với năm 2020.

Đó là bổ sung phương thức thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng xét tuyển sinh đại học, cao đẳng bằng hình thức trực tuyến.

Đồng thời, sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 03 lần. Đây là điểm khác so với năm 2020 thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần.

Trong Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 1/6/2021 cũng quy định chặt chẽ hơn về việc Ủy ban nhân dân các địa phương khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đặt hàng đào tạo nhân lực cho tỉnh, đối tượng là học sinh các vùng trên.

Đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Thông tư  quy định cụ thể việc các trường ngoài giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông sẽ không được dùng bất cứ một hình thức nào khác để thay thế giấy chứng nhận xác định nhập học.

Ngoài ra, chế độ báo cáo kết quả tuyển sinh của năm cũng được quy định tại công văn hướng dẫn nhằm khắc phục diễn biến bất ngờ của dịch Covid -19.

Bên cạnh đó thông tư còn cập nhật các điều kiện ưu tiên Đối tượng theo pháp lệnh của Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Các quy định của Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT cũng hỗ trợ  Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý cơ sở dữ liệu xét tuyển chung toàn quốc; xây dựng, duy trì và vận hành Cổng thông tin tuyển sinh để hỗ trợ thí sinh và các cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh.

Bao gồm các thông tin: Chỉ đạo điều hành công tác tuyển sinh, cơ sở dữ liệu về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ thống nhập dữ liệu thống kê nguyện vọng của thí sinh và các thông tin khác cần thiết cho công tác tuyển sinh.