11:47 09/05/2013

Ra mắt Hội đồng Tiền lương Quốc gia tháng 7 tới

Nam Anh

Đây là cơ quan tư vấn cho Chính phủ các vấn đề liên quan đến chính sách tiền lương

Sau khi được thành lập, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ nghiên cứu đưa 
ra lộ trình, thời điểm điều chỉnh, mức điều chỉnh lương tối thiểu hàng 
năm theo yêu cầu của Chính phủ - Ảnh minh họa.<br>
Sau khi được thành lập, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ nghiên cứu đưa ra lộ trình, thời điểm điều chỉnh, mức điều chỉnh lương tối thiểu hàng năm theo yêu cầu của Chính phủ - Ảnh minh họa.<br>
Vụ Lao động - Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, trong tháng 7 tới sẽ ra mắt Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Hội đồng có chức năng tư vấn cho Chính phủ các vấn đề liên quan đến chính sách tiền lương như: mức lương tối thiểu vùng hằng năm và từng thời kỳ, mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng với một số công việc… sao cho hợp lý.

Hội đồng dự kiến có 15 thành viên đang công tác tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, và đại diện tổ chức người sử dụng lao động ở Trung ương.

Như vậy, sau khi được thành lập, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ nghiên cứu đưa ra lộ trình, thời điểm điều chỉnh, mức điều chỉnh lương tối thiểu hàng năm theo yêu cầu của Chính phủ.

Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, thời gian điều chỉnh tiền lương tối thiểu thường sẽ được áp dụng vào đầu năm tài chính. Và, điều chỉnh như thế nào sẽ được tính toán hợp lý và công bố trước 6 tháng hoặc một quý để doanh nghiệp có sự chuẩn bị.