11:39 09/10/2010

S96: Tăng vốn điều lệ lên 515 tỷ đồng để thực hiện các dự án

Hạ Vy

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (mã S96-HNX) thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 515 tỷ đồng để thực hiện tiếp các dự án của công ty.

Theo nội dung nghị quyết, trong quý 4/2010, công ty sẽ phát hành 41,5 triệu cổ phần. Trong đó: phát hành 40 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:4 (1 cổ phần được mua thêm 4 cổ phần mới) với giá 10.000 đồng; Phát hành cho Cán bộ công nhân viên (cán bộ quản lý từ cấp trưởng phòng trở lên, người lao động có thời gian công tác tính đến ngày 30/10/2010) là 500.000 cổ phần với giá bán 11.000 đồng; Phát hành cho các đơn vị, cá nhân có đóng góp vào sự phát triển của công ty 1.000.000 cổ phần với giá bán 12.000 đồng.

Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chào bán tiếp cho các nhà đầu tư khác với giá 12.000 đồng/cổ phần.

S96 cho biết, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 417,5 tỷ đồng, được bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị Sông Đà Bình Tân là 347 tỷ đồng và dự án Thủy điện Nậm Xây Nọi II là 70,5 tỷ đồng.

Dự kiến tháng 11/2010, S96 sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Hội trường tầng 9 – tòa nhà Sông Đà 9 – Đường Phạm Hùng – Từ Liêm – Hà Nội nhằm thông qua phương án nêu trên cũng như thông qua một số nội dung khác như: Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010 và thay đổi vị trí giữa các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.