21:52 24/05/2017

Sacombank lại hoãn họp cổ đông đến cuối tháng 6

Hà Anh

Sacombank vừa có thông báo không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/5/2017 như dự kiến

Tính đến ngày 31/3/2017, tổng tài sản của Sacombank đạt 341.176 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 22.450 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/3/2017, tổng tài sản của Sacombank đạt 341.176 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 22.450 tỷ đồng.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa có thông báo không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/5/2017 như dự kiến.
 
Sacombank cho biết là do công tác chuẩn bị nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và một số tài liệu Đại hội chưa hoàn tất nên Sacombank không thể tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016 vào ngày 26/5/2017 như dự kiến.

Thông báo của nhà băng này cho biết, đề án tái cấu trúc Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt ngày 22/5/2017 nên báo cáo tài chính được kiểm toán cùng các tài liệu Đại hội và danh sách nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đang được khẩn trương hoàn tất.

Sacombank cho biết dự kiến sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 - 2016 vào ngày 30/6/2017.

Trước đó, Sacombank đã lên kế hoạch đại hội cổ đông vào ngày 28/4. Tuy nhiên, với lý do công tác chuẩn bị về nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2010 và một số nội dung tài liệu phục vụ đại hội chưa hoàn tất, nên tại phiên họp ngày 20/4 vừa qua, Hội đồng Quản trị Sacombank đã thống nhất tạm hoãn thời gian đại hội.

Được biết, tính đến ngày 31/3/2017, tổng tài sản của Sacombank đạt 341.176 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 22.450 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 18.852 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 221,5 tỷ đồng.