11:37 30/11/2020

Sai phạm tại Đại học Đông Đô: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Nhật Dương

"Quan điểm của Bộ là kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng văn bằng được cấp sai quy định, thu hồi và hủy bỏ những văn bằng này"

Đại học Đông Đô.
Đại học Đông Đô.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông tin chính thức về những sai phạm trong đào tạo của Đại học Đông Đô. Bộ này khẳng định, không có chuyện buông lỏng quản lý và sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng văn bằng được cấp sai quy định, thu hồi và hủy bỏ những văn bằng này.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và thông báo xác nhận chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ này nằm trong quy trình báo cáo và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hằng năm.

Từ năm 2017 trở về trước, Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ được giao nhiệm vụ rà soát, kiểm tra năng lực đào tạo và thông báo xác nhận tổng chỉ tiêu năng lực tuyển sinh của các trường (gồm tổng chỉ tiêu đào tạo và chỉ tiêu năng lực theo khối ngành và hình thức đào tạo).

Do đây là việc rà soát năng lực đào tạo nên quy định và thông báo không chi tiết đến từng ngành đào tạo. Cụ thể đối với Trường Đại học Đông Đô, Vụ Kế hoạch - Tài chính chưa năm nào thông báo chỉ tiêu của ngành Ngôn ngữ Anh.

Hoạt động rà soát được thực hiện trước khi các trường công bố đề án tuyển sinh, độc lập với việc mở ngành, mở chương trình đào tạo mới. Tại thời điểm tuyển sinh các trường phải căn cứ quy chế tuyển sinh để xác định chỉ tiêu cho từng ngành, từng hình thức đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thực tế, nhiều trường sau khi được thông báo xác nhận tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới quyết định mở tuyển sinh một chương trình mới hoặc đăng ký đào tạo văn bằng 2 cho một ngành cụ thể.

Với trường hợp của Đại học Đông Đô, từ năm 2015 – 2019, trường đều đăng ký chỉ tiêu văn bằng 2 trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh theo quy định, mặc dù trường đã được đào tạo chính quy văn bằng 1 ngành này từ năm 1995.

Việc công khai đề án tuyển sinh được thực hiện từ năm 2017 theo quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy nhằm thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình công khai, minh bạch của các trường đại học.

Từ năm 2019 trở về trước, mẫu đề án của Bộ chỉ quy định cho tuyển sinh đại học chính quy đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, nhưng Trường Đại học Đông Đô đã tự đưa chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 vào phụ lục của đề án.

"Hoàn toàn không có việc các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa thông tin không có trong đề án, không do trường cung cấp lên Cổng thông tin tuyển sinh", thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu.

CÓ HAY KHÔNG CHUYỆN BUÔNG LỎNG QUẢN LÝ? 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngay khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Trường Đại học Đông Đô, Bộ này đã gửi công văn đến Bộ Công an đề nghị điều tra, làm rõ sự việc. 

Cho đến thời điểm này, cơ quan điều tra mới ra kết luận điều tra đối với việc vi phạm pháp luật của Trường Đại học Đông Đô mà chưa có kết luận cụ thể đối với những nội dung liên quan tới trách nhiệm của Bộ.

Bộ này cũng nhấn mạnh, sau khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức, Bộ sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm đối với những đơn vị, những cá nhân có liên quan nếu có sai sót, vi phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận, thời gian qua, cùng với việc các cơ sở giáo dục đại học được mở rộng quyền tự chủ, đã có tình trạng lạm dụng để làm sai. Mặt khác, công tác quản lý nhà nước của Bộ trước đây cũng còn một số vấn đề bất cập, cần được tiếp tục chấn chỉnh, hoàn thiện. 

Tuy nhiên, trong vụ việc này không có việc buông lỏng quản lý để tạo kẽ hở cho trường sai phạm.

SẼ THU HỒI VĂN BẰNG ĐÃ CẤP SAI QUY ĐỊNH

Liên quan đến việc sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của Đại học Đông Đô, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, cho tới thời điểm này, Bộ chưa nhận được danh sách các trường hợp đã được Trường Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh.

"Quan điểm của Bộ là kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng văn bằng được cấp sai quy định, thu hồi và hủy bỏ những văn bằng này. Lãnh đạo Bộ đã giao Cục Quản lý chất lượng làm việc với Trường Đại học Đông Đô và có văn bản yêu cầu trường nghiêm túc thực hiện việc rà soát, thu hồi, hủy bỏ các văn bằng được cấp sai quy định", Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.

Cùng với đó, Bộ này cũng đã yêu cầu các các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát, báo cáo danh sách những người đã sử dụng văn bằng 2 ngoại ngữ của Trường Đại học Đông Đô và đề xuất phương án xử lý cụ thể cho từng trường hợp.

Đối với trường hợp sử dụng bằng không hợp pháp làm điều kiện đầu vào hoặc điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ, cơ sở đào tạo sẽ căn cứ tính chất và mức độ để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định, như dừng học hoặc thu hồi bằng tiến sĩ đã cấp.

Về hành vi sử dụng văn bằng không hợp pháp, pháp luật đã có quy định đầy đủ về các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ sẽ rà soát và phân loại những trường hợp người học biết hoặc không biết rõ về việc đào tạo và cấp bằng sai quy định của Trường Đại học Đông Đô để có biện pháp xử lý phù hợp, đúng bản chất.

Việc công khai hay không công khai danh tính những cá nhân sử dụng văn bằng không hợp pháp sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.