10:33 07/11/2019

Sân bay Tân Sơn Nhất: Quá tải cả tần số liên lạc khu điều hành bay

KIỀU LINH

Hiện nay tại Tân Sơn Nhất đang trong tình trạng quá tải khối lượng công việc cũng như quá tải tần số liên lạc thoại tại một số khung giờ cao điểm

Kiểm soát viên không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Kiểm soát viên không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tổng công ty quản lý bay Việt Nam cho biết, từ ngày 7/11/2019, Tổng công ty phân chia khu vực trách nhiệm của vị trí kiểm soát mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất thành 2 phân khu điều hành bay riêng biệt.

Đây là một trong những giải pháp góp phần nâng cao năng lực khai thác mặt đất của sân bay Tân Sơn Nhất trước đà tăng trưởng hoạt động bay trung bình đạt hơn 700 chuyến/ngày

Theo Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, việc dự án mở rộng sân đỗ máy bay khu 19,79ha đất quân sự vừa hoàn thành vào giữa năm 2019 đã giúp tăng tổng số vị trí đỗ máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất lên đến 104 vị trí.

Thực tế này khắc phục một phần tình trạng quá tải vị trí đỗ và nâng cao năng lực khai thác mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, cũng làm tăng khối lượng công việc của kiểm soát viên không lưu  trực tại vị trí Kiểm soát mặt đất do phải giám sát, điều hành máy bay với số lượng vị trí đỗ nhiều hơn.

Bên cạnh đó mật độ máy bay và phương tiện di chuyển trên đường lăn, sân đỗ dày đặc hơn dẫn đến tính chất hoạt động mặt đất cũng trở nên phức tạp hơn.

Hiện nay tại Tân Sơn Nhất chỉ có 1 Kiểm soát viên không lưu trực tiếp điều hành và 1 Kiểm soát viên không lưu thực hiện công tác phối hợp hiệp đồng tại vị trí Kiểm soát mặt đất, dẫn đến tình trạng quá tải khối lượng công việc cũng như quá tải tần số liên lạc thoại tại một số khung giờ cao điểm. Đặc biệt là khi tình hình hoạt động bay trở nên phức tạp, gây ảnh hưởng đến năng lực khai thác và an toàn điều hành bay.

Do đó, Tổng công ty phân chia khu vực trách nhiệm của vị trí kiểm soát mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất thành 2 phân khu điều hành bay riêng biệt. 

"Nguyên tắc đảm bảo cân bằng hài hòa khối lượng công việc giữa các phân khu nhằm giảm tải khối lượng công việc cho kiểm soát viên không lưu trực tiếp điều hành; giảm tình trạng nghẽn sóng liên lạc và đảm bảo an toàn điều hành bay trong khu bay; tăng cường khả năng quan sát các hoạt động bay và các phương tiện di chuyển trong khu vực trách nhiệm; nâng cao năng lực thông qua của khu vực hoạt động tại sân và năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa vị trí Kiểm soát mặt đất với các vị trí, cơ sở điều hành bay khác có liên quan", Tổng công ty quản lý bay Việt Nam cho biết. 

Tân Sơn Nhất là sân bay đầu tiên của Việt Nam được áp dụng giải pháp phân chia khu vực trách nhiệm của vị trí kiểm soát mặt đất.