18:23 28/11/2013

Sắp chọn phương án nâng cấp đường sắt Bắc - Nam

Anh Minh

Phương án cao có tốc độ chạy tàu bình quân của tàu khách là 90 km/h và tàu hàng là 60 km/h

Đường sắt Việt Nam đang đứng trước bài toán tăng tốc.<br>
Đường sắt Việt Nam đang đứng trước bài toán tăng tốc.<br>
Giữa lúc cuộc tranh luận về đường sắt cao tốc chưa kết thúc, Việt Nam có thể hiện đại hóa hệ thống đường sắt hiện tại.

Hai phương án nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam đã được Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải trình bày trong báo cáo cuối kỳ về quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam, tại một cuộc họp do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hôm 27/11.

Theo báo cáo này, có thể nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện có tùy thuộc điều kiện địa hình cụ thể theo các khu đoạn; đưa tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện có đạt mục tiêu khai thác với tốc độ bình quân 80-90 km/h với tàu khách và 50-60 km/h đối với tàu hàng.

Cụ thể, đơn vị tư vấn đưa ra hai phương án.

Phương án cơ sở với tốc độ chạy tàu bình quân của tàu khách là 80 km/h và tàu hàng là 50 km/h, với khối lượng hành khách đạt 15 triệu hành khách/năm, hàng hóa đạt 5 triệu tấn/năm.

Phương án cao có tốc độ chạy tàu bình quân của tàu khách là 90 km/h và tàu hàng là 60 km/h, với khối lượng vận tải hành khách đạt 16 triệu hành khách/năm, khối lượng hàng hóa đạt 6 triệu tấn/năm.

Báo cáo của đơn vị tư vấn cũng chỉ ra các giải pháp quy hoạch cho phương án cơ sở gồm các giải pháp nâng cao tốc độ chạy tàu; giải pháp nâng cao năng lực thông qua và năng lực vận tải; giải pháp về nâng cấp đầu tư phương tiện đầu máy toa xe; giải pháp về nâng cao năng lực quản lý, tổ chức khai thác.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã đề nghị đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các bên liên quan để đưa ra được cơ sở khoa học về cả lý thuyết và thực tiễn để chứng minh được tốc độ chạy tàu trong hai phương án nói trên; rà soát lại các công trình cần phải nâng cấp, cải tạo; đưa thêm vào nội dung quy hoạch về các dự án cải tạo, nâng cấp có thể thực hiện bằng xã hội hóa; nghiên cứu về giải pháp thoát lũ…

Về tiến độ thực hiện, Thứ trưởng Thể yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo về quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam, chậm nhất là vào ngày 10/12 tới.

Sau khi đã hoàn chỉnh quy hoạch, các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng có góp ý, bổ sung để trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt quy hoạch này ngay trong tháng 12/2013.