13:52 20/02/2009

Sắp có khung pháp lý về giao dịch ký quỹ và cầm cố cổ phiếu

Hoàng Lộc

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa hoàn tất dự thảo quy định về giao dịch ký quỹ, dịch vụ cầm cố cổ phiếu (repo)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa hoàn tất dự thảo quy định về giao dịch ký quỹ, dịch vụ cầm cố cổ phiếu (repo).

Quy định này dự kiến sẽ ban hành trong tháng 3/2009.

Theo lộ trình, ban đầu, các công ty chứng khoán chỉ được áp dụng đối với trái phiếu, sau đó sẽ lựa chọn và áp dụng đối với một số mã cổ phiếu.

Quy định này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư mua vào nhiều loại cổ phiếu đã xuống mức quá thấp và khuyến khích một lượng cầu lớn trên thị trường chứng khoán.

Hai công cụ mới khi được triển khai cũng có thể sẽ góp phần cải thiện tính thanh khoản cho thị trường, một phần tạo công cụ linh hoạt cho nhà đầu tư, tạo nguồn thu cho công ty chứng khoán, nhất là trong bối cảnh thị trường khó khăn như hiện nay.

Hiện nay, dù chưa có khung pháp lý và thông báo cho phép nhưng một số công ty chứng khoán vẫn đang triển khai nghiệp vụ repo bình thường.