09:44 25/05/2007

Sắp có quyết định quản lý trò chơi trực tuyến

Thế Anh

Văn phòng Chính phủ ngày 23/5 đã thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý trò chơi trực tuyến

Văn phòng Chính phủ ngày 23/5 đã thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý trò chơi trực tuyến (games online).

Trên cơ sở tiến hành sơ kết quá trình thực hiện Thông tư liên bộ số 60/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Công an về quản lý Game Online, Thủ tướng có ý kiến giao Bộ Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Công an xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, trình Thủ tướng trong quý 4/2007.

Dự thảo cần quy định rõ trách nhiệm của Bộ Văn hóa Thông tin trong việc xác định các yếu tố hấp dẫn gây nghiện, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật giới hạn điểm thưởng của trò chơi; trách nhiệm của Bộ Bưu chính Viễn thông trong việc thanh kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện kỹ thuật nói chung. Dự thảo cần lấy ý kiến của các cơ quan và các doanh nghiệp có liên quan.