15:47 05/02/2010

Sắp công bố lượng gạo có thể xuất khẩu năm nay

Y Nhung

Trong tháng 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ công bố chính thức về lượng gạo sẽ xuất khẩu trong năm 2010

Lượng gạo xuất khẩu cả năm 2009 đạt 5,8 triệu tấn, kim ngạch thu về 2,6 tỷ USD.
Lượng gạo xuất khẩu cả năm 2009 đạt 5,8 triệu tấn, kim ngạch thu về 2,6 tỷ USD.
Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh và Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) về việc điều hành xuất khẩu gạo trong năm 2010.
 
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở kết quả xuất khẩu gạo năm 2009, dự báo sản lượng lúa gạo hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng nội địa năm 2010, cân đối và công bố trong tháng 2 lượng gạo hàng hóa có thể xuất khẩu trong năm nay.
 
Đối với Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc cần chỉ đạo các ngân hàng thương mại Nhà nước chủ động cân đối, bảo đảm nguồn vốn ngay từ đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay mua lúa, gạo xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.
 
Bên cạnh đó, cần chủ động xem xét, giải quyết việc vay vượt 15% vốn tự có nếu Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Tổng công ty Lương thực Miền Bắc có đề nghị, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết.
 
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh và VFA tổ chức hệ thống thông tin cập nhật định kỳ về giá thành sản xuất lúa, giá bán lúa của nông dân để phục vụ công tác điều hành sản xuất, tiêu thụ lúa gạo nhằm bảo đảm lợi ích cao nhất của người trồng lúa và bình ổn giá gạo thị trường trong nước.
 
Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính… chỉ đạo sản xuất, thu mua chế biến gạo xuất khẩu theo hướng: hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thu mua, phân phối lúa gạo; tăng dần tỷ lệ thu mua trực tiếp cho dân; kiểm soát giá xuất khẩu theo quy định hiện hành…; chủ động phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện bình ổn giá theo quy định.

Hai tổng công ty lương thực cần yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động thu mua lúa gạo cho nông dân nhất là vào các dịp thu hoạch rộ. Chủ động bảo cáo Bộ Công Thương và tổ điều hành xuất khẩu gạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch, ký kết vào tổ chức giao hàng đối với các hợp đồng tập trung.
 
Năm 2009 là “năm kỷ lục” về xuất khẩu gạo, nhưng do giá gạo biến động giảm nên giá trị vẫn thấp hơn năm trước. Lượng gạo xuất khẩu cả năm đạt 5,8 triệu tấn, kim ngạch thu về 2,6 tỷ USD, tăng 22,6% về lượng, nhưng giảm 10,34% về giá trị.