11:14 05/05/2009

Sắp kiểm tra khai thác bauxite tại Tây Nguyên

Nguyên Hà

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra tình hình khai thác bauxite tại Tây Nguyên trong tháng 5/2009

Chuẩn bị mặt bằng xây dựng Nhà máy alumina Nhân Cơ - Ảnh: Thanh Niên
Chuẩn bị mặt bằng xây dựng Nhà máy alumina Nhân Cơ - Ảnh: Thanh Niên
Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 5, bộ này sẽ tiến hành tổng kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản tại 16 tỉnh, thành trên cả nước.

Lãnh đạo bộ sẽ trực tiếp kiểm tra tình hình khai thác bauxite tại Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắc Nông).

Trong thời gian một tuần, hiện trạng nơi khai thác bauxite và những tác động tới môi trường sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá cụ thể.

Đoàn kiểm tra cũng sẽ làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam về xác định trữ lượng bauxite tại đây, đề xuất việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường đối với các dự án bauxite.

Tại các tỉnh thành, các đoàn kiểm tra của bộ sẽ kiểm tra tất cả mọi hoạt động khai thác khoáng sản, tập trung vào hai vấn đề: trách nhiệm của ủy ban nhân dân tỉnh, thành trong việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; trách nhiệm trong công tác khoanh định, phê duyệt khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản...

Đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các tổ chức, cá nhân, đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào lĩnh vực hoạt động khai thác liên quan đến chiếm dụng diện tích rừng, ảnh hưởng đến môi trường...

Báo cáo tổng hợp kết quả đợt kiểm tra này  sẽ được trình Thủ tướng trước ngày 10/6.

Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo công tác điều tra cơ bản, thăm dò, xác định trữ lượng tài nguyên bauxite của cả nước nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng; phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các giải pháp môi trường đối với hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ; đề xuất việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với các dự án bauxite; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý khai thác, chế biến khoáng sản bauxite...