11:40 01/05/2009

Sẽ báo cáo Quốc hội về khai thác bauxite

Nguyên Hà

Việc thực hiện dự án khai thác bauxite, sản xuất alumine sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp tới

Một góc khu mỏ bauxite thuộc dự án Nhân Cơ (Đắc Nông) - Ảnh: SGTT.
Một góc khu mỏ bauxite thuộc dự án Nhân Cơ (Đắc Nông) - Ảnh: SGTT.
Sau 5 ngày có kết luận của Bộ Chính trị về quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025, ngày 29/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện kết luận này.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vào báo cáo kinh tế - xã hội trình Quốc hội tại kỳ họp tới về việc thực hiện dự án khai thác bauxite, sản xuất alumine.

Người đứng đầu Chính phủ đã giao Bộ Công thương rà soát lại quy hoạch bauxite trên cơ sở cập nhật tình hình và dự báo mới nhất về tác động của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu và đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 và lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, trình duyệt theo quy định.

Bộ này cũng có trách nhiệm chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật hồ bùn đỏ của dự án Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắc Nông) trên cơ sở trình của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), bảo đảm an toàn lâu dài đối với môi trường;

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tính toán, đánh giá lại hiệu quả dự án alumine Nhân Cơ, báo cáo Thủ tướng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng giao tiếp tục chỉ đạo công tác điều tra cơ bản, thăm dò, xác định trữ lượng tài nguyên bauxite của cả nước nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các giải pháp môi trường đối với hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ;  đề xuất việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với các dự án bauxite.

Đối với chủ đầu tư (Tập đoàn TKV), Thủ tướng yêu cầu triển khai các dự án Tân Rai và Nhân Cơ bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế - tài chính. Riêng dự án Nhân Cơ chỉ triển khai sau khi đánh giá hiệu quả kinh tế, báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Thủ tướng yêu cầu TKV phải thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường và phải bảo đảm chất lượng thi công các công trình về xử lý môi trường; chủ đầu tư cũng cần chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân cho dự án trên cơ sở lực lượng lao động tại chỗ là chính; chủ động hướng dẫn nhà thầu nước ngoài chấp hành và thực hiện đúng các quy định hiện hành về lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bộ Công an được Thủ tướng giao phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát chủ đầu tư thực hiện đúng quy định hiện hành về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực.

Cũng tại văn bản này, Thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh có hoạt động khoáng sản bauxite phối hợp với các bộ, chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác, chế biến khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, bảo đảm đời sống nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ; đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn và phát triển phong tục, tập quán và giữ gìn bản sắc của đồng bào dân tộc trong quá trình bố trí tái định cư.