00:29 07/10/2019

Sáp nhập 14 chi cục, giải thể 1 chi cục hải quan

Duyên Duyên

Tổng số chi cục hải quan được tinh giản hiện là 12 chi cục

Riêng tại Cục Hải quan Tp HCM, Bộ Tài chính đã giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV II.
Riêng tại Cục Hải quan Tp HCM, Bộ Tài chính đã giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV II.

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều quyết định để tổ chức lại các Chi cục Hải quan, trong đó, sáp nhập 14 chi cục, giải thể 1 chi cục và thành lập mới 3 chi cục, đổi tên 3 chi cục.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập", mới đây Bộ Tài chính đã ban hành nhiều quyết định để tổ chức lại các Chi cục cục Hải quan. 

Cụ thể, đã sáp nhập 14 chi cục, giải thể 1 chi cục và thành lập mới 3 chi cục, đổi tên 3 chi cục.

Theo đó, các chi cục được sáp nhập thuộc các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Gia Lai - Kon Tum, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Quảng Ninh và Long An.

Riêng tại Cục Hải quan Tp.HCM, tại Quyết định 1863/QĐ-BTC ngày 19/9/2019, Bộ Tài chính đã giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV II.

Bên cạnh việc sáp nhập và giải thể, tại các quyết định của Bộ Tài chính cũng đã thành lập mới 3 chi cục hải quan, đó là thành lập Chi cục Hải quan Bến Tre trực thuộc Cục Hải quan Long An; lập mới Chi cục Hải quan Rạch Giá trực thuộc Cục Hải quan Kiên Giang; thành lập mới Chi cục Hải quan Bạc Liêu trực thuộc Cục Hải quan Cà Mau.

Cùng với việc tổ chức lại các chi cục hải quan lần này, Bộ Tài chính cũng ra quyết định đổi tên 3 chi cục hải quan.

Cụ thể, đổi tên Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Lý Vạn trực thuộc Cục Hải quan Cao Bằng; đổi tên Chi cục Hải quan Phước Tân thành Chi cục Hải quan cửa khẩu Phước Tân trực thuộc Cục Hải quan Tây Ninh; Đổi tên Chi cục Hải quan A Đớt thành Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt trực thuộc Cục Hải quan Thừa Thiên Huế.