09:53 03/02/2010

Sắp xếp 81 doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Lê Trà

Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới 81 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Một số tổng công ty cảng hàng không sẽ được chuyển đổi tổ chức và hình thức hoạt động theo công ty mẹ - công ty con.
Một số tổng công ty cảng hàng không sẽ được chuyển đổi tổ chức và hình thức hoạt động theo công ty mẹ - công ty con.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới 81 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Bộ vẫn tiếp tục thực hiện chức năng chủ sở hữu tại các công ty khi chuyển thành công ty TNHH một thành viên.

Cụ thể, sẽ có các tổng công ty: Cảng hàng không miền Bắc; Cảng hàng không miền Trung; Cảng hàng không miền Nam; Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam; Xây dựng giao thông đường thủy và 4 tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1,5,6,8 chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con.

Trước ngày 1/7/2010, 5 công ty mẹ của các tổng công ty Nhà nước gồm Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải; Cảng hàng không miền Bắc; Cảng hàng không miền Trung; Cảng hàng không miền Nam; Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam sẽ chuyển thành công ty TNHH một thành viên.

Cùng thời điểm này sẽ tiến hành chuyển thành công ty TNHH một thành viên và tiếp tục thực hiện cổ phần hóa sau năm 2010 đối với 9 công ty mẹ của các tổng công ty: Xây dựng công trình giao thông 1,4,5,6,8; Xây dựng Thăng Long; Vận tải thủy; Công nghiệp ô tô Việt Nam; Xây dựng đường thủy.

Hình thức trên cũng áp dụng đối với 4 công ty thuộc Bộ, 2 công ty thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, 1 công ty thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, 4 công ty thuộc các trường và 11 công ty trực thuộc các tổng công ty.

Thủ tướng cũng quyết định cổ phần hóa 5 công ty: Phục vụ mặt đất Hà Nội; Thương mại và dịch vụ hàng không; Dịch vụ hàng không Đà Nẵng; Dịch vụ thương mại hàng không. Cũng tại phương án đã được phê duyệt, 18 công ty thuộc các tổng công ty Bộ Giao thông Vận tải được chuyển thành công ty cổ phần.