19:39 19/05/2018

Sau một tháng nhắc nhở, nhiều nơi vẫn không gửi báo cáo chống lãng phí

Nguyên Vũ

Trong các tỉnh, thành phố thì còn duy nhất Tp.HCM vẫn chưa có báo cáo mới

Đến ngày 15/5/2018 Tổng công ty Hàng không Việt Nam vẫn chưa có báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của năm 2017.
Đến ngày 15/5/2018 Tổng công ty Hàng không Việt Nam vẫn chưa có báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của năm 2017.

Thủ tướng chỉ đạo phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các nơi chưa thực hiện đúng quy định về ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, thực hiện chưa nghiêm chế độ báo cáo công tác này.

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, người vừa thừa uỷ quyền Thủ tướng ký báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2017 gửi đến Quốc hội, cho biết.

Báo cáo của Chính phủ hoàn thành ngày 15/5, tức là rất mới, thông tin cập nhật hơn bản báo cáo được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến sáng 12/4/2018.

Khi đó, có đến 14/34 bộ, ngành, 17/63 địa phương và 13/23 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước chưa có báo cáo gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp.

Và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã lên tiếng phê bình các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chưa có báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

"Ngay ngày hôm nay chúng tôi sẽ trình Thủ tướng văn bản yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chưa có báo cáo và chưa có chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", Bộ trưởng Bộ Tài chính nói tại phiên thảo luận đó.

Báo cáo chính thức gửi Quốc hội, phần đánh giá chung, Chính phủ nêu hạn chế: một số bộ, cơ quan, địa phương chưa thực hiện nghiêm công tác tổng kết đánh giá và chế độ báo cáo theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm giảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về công tác này.

Như, không báo cáo, chậm báo cáo hoặc báo cáo không đúng yêu cầu, quy định, không có đánh giá, phân tích, số liệu về kết quả tiết kiệm, tình trạng lãng phí và kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đề ra trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tài sản công, lao động và thời gian lao động,…, cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác này tại bộ, ngành, cơ quan, địa phương mình. Hoặc né tránh, không báo cáo rõ về những tổ chức, cá nhân yếu kém, có hành vi phạm, gây lãng phí đã được phát hiện, không báo cáo về việc biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt; ...

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện đúng quy định về ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, thực hiện chưa nghiêm chế độ báo cáo công tác này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Không nêu thẳng trong báo cáo chính, song số liệu từ phụ lục cho thấy một số nơi đã bổ sung báo cáo, sau khi được nhắc nhở.

Một số bộ đã có báo cáo vào cuối tháng 4/2018, tức sau khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê bình, như Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo... Khối bộ, ngành thì riêng Toà án Nhân dân Tối cao dù bị nhắc vẫn chưa có báo cáo.

Trong các tỉnh, thành phố thì chỉ còn duy nhất Tp.HCM vẫn chưa có báo cáo mới, dù lần trước đã được nhắc nhở là gửi nhầm báo cáo của 2016.

Khối các tập đoàn, tổng công ty, chưa có báo cáo gồm Tập đoàn Dệt may và các tổng công ty Hàng không, Lương thực, Thuốc lá, Sông Đà.

Như vậy, sau hơn một tháng được nhắc nhở, thậm chí bị phê bình, một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước vẫn im lặng. Tiếc là ở báo cáo mới nhất, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng không cho biết đã/sẽ xử lý trách nhiệm việc không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí như thế nào.