09:33 21/08/2008

SCIC đào tạo chuẩn mực kế toán cho các thành viên

Minh Đức

Khóa đào tạo này do SCIC phối hợp cùng KPMG - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới - tổ chức

Ngày 20/8, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức một khóa đào tạo chuyên biệt cho các doanh nghiệp thành viên.

Khóa đào tạo này do SCIC phối hợp cùng KPMG - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới - tổ chức cho các doanh nghiệp thành viên và liên kết của SCIC, tập trung nội dung về chuẩn mực kế toán và cổ phần hoá.

Theo ông Trần Văn Tá, Tổng giám đốc SCIC, khóa học này nhằm giúp kế toán tại các doanh nghiệp nói trên cách đọc và lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực hiện hành, tránh được những rủi ro trong quản trị.

Cụ thể, khóa học sẽ tập trung vào các nội dung về kế toán các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS); kế toán nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho các công cụ tài chính; quản trị doanh nghiệp và Ủy ban kiểm toán; trình bày báo cáo tài chính đối với các công cụ tài chính…

SCIC cũng chuẩn bị đưa ra cơ chế quản lý và phối hợp của tổng công ty này đối với các công ty TNHH nhà nước một thành viên.

Tính đến 30/6/2008, SCIC đã nhận bàn giao 876 doanh nghiệp có giá trị vốn Nhà nước (theo sổ sách) là 8.035 tỷ đồng. SCIC đã hệ thống hóa, phân loại các doanh nghiệp thành các nhóm theo tiêu chí và chiến luợc đầu tư để có các chính sách cơ cấu lại.

SCIC cũng đã thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp với số vốn là 162 tỷ đồng (theo giá trị sổ sách) và thu đuợc 485 tỷ đồng (bằng 3 lần giá trị ghi sổ).