08:21 15/05/2019

SCJ, SDD và CMI sắp bị hủy niêm yết bắt buộc trên HNX

Hà Anh

HNX vừa cho biết về việc hủy niêm yết đối cổ phiếu SCJ của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn, cổ phiếu SDD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà và CMI của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết về việc hủy niêm yết đối cổ phiếu SCJ của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn, cổ phiếu SDD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà và CMI của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.

Theo đó, cổ phiếu SCJ bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 20/5 và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày 17/5 tới.

Bên cạnh đó, cổ phiếu SDD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà bị hủy niêm yết từ ngày 4/6 và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày 3/6 do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2018 của công ty, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc.

Còn cổ phiếu CMI của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bị hủy niêm yết từ ngày 6/6 và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày 5/6 là do công ty này vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính trong 3 năm liên tiếp, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Ngoài ra, HNX cũng đưa cổ phiếu VGP của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả và cổ phiếu DPS của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 7/5/2019 do tổ chức này chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán kiểm toán năm 2018 quá 15 ngày kể từ ngày công bố thông tin theo quy định.