09:49 17/04/2007

Sẽ có hai buổi hướng dẫn về khớp lệnh liên tục tại Hà Nội

H.Xuân

Các buổi hướng dẫn này sẽ diễn ra trong hai ngày 19/4 và 20/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội.
Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội.
Sau hai buổi tổ chức không thành công tại Hà Nội và Tp.HCM, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ tổ chức thêm 2 buổi hướng dẫn tìm hiểu về phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục tại Hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Về thời gian, buổi thứ nhất từ 14h đến 17h ngày 19/4/2007 và buổi thứ hai từ 14h đến 17h ngày 20/4/2007. Các nhà đầu tư muốn tham dự, xin đến nhận giấy mời tại: Công ty Chứng khoán VNDirect, 100 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian phát giấy mời: 14h-17h ngày 17/4/2007, 8h-11h và 14h-17h ngày 18/4/2007, 8h-11h ngày 19/4/2007.

Riêng từ 14h-17h ngày 19/4/2007 và 8h-11h ngày 20/4/2007 chỉ phát giấy mời cho buổi thuyết trình ngày 20/4/2007. Khi đến đăng ký, các nhà đầu tư cần có giấy CMND.

Với hội trường 3.000 ghế ngồi, hy vọng việc phổ biến lần này sẽ thành công hơn và nhiều nhà đầu tư sẽ có cơ hội được nghe và tìm hiểu về những quy định của phương thức giao dịch mới.