21:44 07/07/2013

“Sẽ còn ưu đãi rất dài để thu hút vốn FDI”

P.V

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời về vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài

Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ Kế
 hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã giải đáp một số vấn đề trong thu hút 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam, đó là năng lực cạnh 
tranh, hiệu quả của các dự án, trách nhiệm của chủ đầu tư các dự FDI bị 
thu hồi - <i>Nguồn: VTV, VGP.</i><br>
Trong chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã giải đáp một số vấn đề trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam, đó là năng lực cạnh tranh, hiệu quả của các dự án, trách nhiệm của chủ đầu tư các dự FDI bị thu hồi - <i>Nguồn: VTV, VGP.</i><br>