14:29 06/06/2011

Sẽ giám sát chặt thu nhập của lãnh đạo tập đoàn kinh tế nhà nước

Bảo Anh

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương chuẩn bị tổng kết thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước

Thu nhập của lãnh đạo tập đoàn kinh tế sẽ bị giám sát chặt hơn sau khi Chính phủ tổng kết mô hình tập đoàn kinh tế.
Thu nhập của lãnh đạo tập đoàn kinh tế sẽ bị giám sát chặt hơn sau khi Chính phủ tổng kết mô hình tập đoàn kinh tế.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành các nội dung cần thiết để tiến hành tổng kết việc thí điểm tập đoàn kinh tế trong quý 3/2011.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong quá trình tổng kết thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế, cần đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp, trong đó có việc thực hiện quyền quản lý Nhà nước, quyền của chủ sở hữu, nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế, yếu kém trong quản lý và hoạt động của các tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động "cấp tín dụng" không phù hợp quy định pháp luật của các công ty mẹ, công ty tài chính trong các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm tăng cường tính minh bạch, an toàn và hiệu quả của các nguồn vốn.

Đặc biệt, với việc tổng kết thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế, Chính phủ sẽ tăng cường giám sát các khoản chi phí, lương, các khoản thu nhập có tính chất lương của lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, gồm chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc và các chức danh khác...

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, báo cáo chi tiết tình hình tiền lương, thu nhập theo kế hoạch và thực hiện của các năm 2008, 2009, 2010 và kế hoạch năm 2011. Muộn nhất là cuối tháng 7/2011 phải báo cáo Thủ tướng.

Trên cơ sở báo cáo này, Thủ tướng sẽ có biện pháp bảo đảm việc trả lương tại doanh nghiệp Nhà nước phù hợp, tiết kiệm, có hiệu quả và tạo được động lực để khuyến khích nỗ lực lao động, phát triển sản xuất kinh doanh.

Được biết, hiện Bộ Tài chính cũng đang hoàn tất dự thảo hướng dẫn việc kê khai đánh giá lại tài sản và vốn tại một số doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Trong đó, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế cũng thực hiện việc kê khai toàn bộ các loại vốn bằng tiền, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền đang chuyển, ngân phiếu, vàng, bạc, đá quý, và các chứng chỉ có giá trị như tiền.