08:07 23/03/2010

Sẽ lập Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quỳnh Trang

Đại học Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngày 22/3 tại Công văn số 483/TTg-KGVX, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Trường được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư thành lập trường đại học nói trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiện có 18 chuyên ngành đào tạo cơ bản như: khí tượng, quản lý tài nguyên nước, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường, địa chính, trắc địa biển, sinh thái môi trường,... với gần 3.000 học sinh, sinh viên. Năm 2010, mục tiêu của trường là nâng quy mô đào tạo lên trên 5.000 học sinh, sinh viên.